GIBCluj > Informatii utile > Viza pentru studii

Viză de lungă ședere pentru studii în România

Ambasada României din Republica Moldova anunţă că, pe site-ul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării – www.edu.ro , este  postată lista locurilor pentru studenţi alocate absolvenţilor de liceu din Republica Moldova, pentru anul universitar 2014-2015.

Studenţii bursieri care au fost admişi la studiile universitare trebuie să prezinte următoarele documente pentru a obține viză de studii pentru 90 de zile:

- formular de viză tip D 
- paşaport valabil (original şi copie)
- buletin de identitate (original şi copie)
- 2 fotografii color recente (dimensiunile de 3,5 cm x 4,5 cm)
- Copia listei aprobate prin Ordin al Ministrului Educaţiei, doar foaia unde apare numele solicitantului. 
- Certificatul de naştere (original şi copie)
- Cazier judiciar (original şi copie)
- Asigurare medicală de călătorie pentru 90 de zile (original şi copie)

Studenţii nebursieri care au fost admişi la studiile universitare trebuie să prezinte următoarele documente pentru a obține viză de studii pentru 90 de zile:

- formular de viză tip D
- paşaport valabil (original şi copie)
- buletin de identitate (original şi copie)
- 2 fotografii color recente (dimensiunile de 3,5 cm x 4,5 cm)
- Copia listei aprobate prin Ordin al Ministrului Educaţiei, doar foaia unde apare numele solicitantului.
- Certificatul de naştere (original şi copie)
- Cazier judiciar (original şi copie)
- Asigurare medicală de călătorie pentru 90 de zile (original şi copie)

dovada mijloacelor de întreţinere sub forma unui extras de cont pe numele solicitantului de viză din care să rezulte faptul că acesta deţine în cont suma minimă de 500 euro

Studenţii  acceptaţi la studii în cadrul universităţilor particulare din România vor prezenta, pentru obţinerea vizei de lungă şedere pentru studii, setul de documente prevăzute pentru studenţii nebursieri +
1. Dovada acceptării la studii, dovadă care se va face prin documente emise de instituţia de învăţământ superior la care urmează să studieze solicitantul.
2. Dovada achitării primului an de studii (chitanta sau orice alt document emis de unitatea de invatamant superior).

Menţiuni!

1. Toate documentele necesare obţinerii vizei vor fi prezentate atât în original cât şi în xerocopie!

2. Vizele pentru cetăţenii Republicii Moldova se acordă gratuit!

 

Sursa: Sectia Consulara a Ambasadei Romaniei la Chisinau.