Cazarea in Camine

Universitatea Babes-Bolyai

În conformitate cu "Regulamentul de Cazare în căminele Studenţeşti" şi având în vedere că inaugurarea anului academic are loc în data de 28 septembrie 2009, în acest an universitar toate cazările vor începe în data de 25 septembrie a.c. urmând a se desfăşura după următorul calendar:

  • 25 septembrie => se cazează studenţii din anul I şi II de studii
  • 26 septembrie => se cazează studenţii din anul III şi IV
  • 27 septembrie => se cazează studenţii de la master şi din anii I-IV care din motive întemeiate nu au reuşit să se prezinte la cazare în zilele stabilite.

 

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

24-27 septembrie 2009
24.09.09 – anul I, începând cu ora 800
(25-27) .09.09 - anul II, III, IV, masterat, doctorat
Locurile aferente anului I vor fi păstrate până în 27 septembrie ora 12.
Informaţii suplimentare la secretariatele facultăţilor.

 

Universitatea Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV)

Cazarea in camine incepe cu data de 29.09.2009.

Mai multe informatii cu privire la cazare vor fi afisata pe site-ul universitatii incepand de luni - 21.09.2009

 

CALENDAR CAZĂRI
pentru anul universitar 2009 - 2010
15-21 SEPTEMBRIE – Întocmirea listelor preliminare;
21 SEPTEMBRIE – orele 1500 – Afişarea listelor preliminare;
22 – 23 SEPTEMBRIE – Contestaţii până la orele 1500 la decanatul fiecărei
facultăţi;
24 SEPTEMBRIE – Analiza şi răspuns contestaţii;
25 SEPTEMBRIE – Afişat liste finale;
29 – 30 SEPTEMBRIE – Cazarea efectivă.
Actele necesare pentru cazare
Cei încluşi pe liste, se vor prezenta personal la punctele de cazare aferente
fiecărei facultăţi cu următoarele:
- carte de identitate valabilă + copie după certificatul de naştere (pentru
flotant);
- pentru cei care nu sunt în evidenţa unui medic de familie din Cluj-Napoca:
copie după actul de identitate şi carnetul de student (pentru anul I
adeverinţă de student) pentru a beneficia de servicii medicale gratuite, pe
timpul efectuării studiilor;
- taxa de cămin.............../luna octombrie (...........lei/lună pentru copii de cadre
didactice);
- fond de cămin..............lei pe anul universitar 2009 – 2010;
- adeverinţă medicală eliberată recent de medicul de familie sau orice cabinet
medical si vizata epidemiologic(pentru gripa porcina);
- după caz - pentru gratuitate la cazare, adeverinţă pentru copii de cadre
didactice vizate de Inspectoratele Judeţene Şcolare în care să fie precizat
clar postul ocupat.
NOTĂ: - Studenţii care NU se cazează în intervalul precizat (neavând motive
întemeiate, susţinute de acte doveditoare) pierd dreptul de a fi cazaţi, urmând ca
locurile respective să fie redistribuite conform regulamentului;
- Tarifele de cazare vor fi complectate şi afişate după ce vor fi stabilite
de către Senatul USAMV Cluj-Napoca.
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ
DIN CLUJ-NAPOCA
Str. Mănăştur Nr.3-5, 3400 Cluj-Napoca, România
tel.+ 40-264-596.384; fax + 40-264-593.792